Zorg en wonen: wat speelt er?

Op het gebied van wonen en zorg voltrekken zich in de praktijk en in het beleid veranderingen die kunnen worden aangeduid met de begrippen extramuralisering, scheiding wonen/zorg en overgang van aanbodsturing naar vraagsturing.

Deze processen leiden tot nieuwe woonzorgproducten en -arrangementen (zoals woonzorgcomplexen, woonzorgzones, diensten aan huis) waarover in de desbetreffende kennispakketten nadere informatie wordt gegeven.

De algemene ontwikkelingen in de trends aan vraagzijde én aan aanbodzijde evenals de ontwikkelingen in het overheidsbeleid in Nederland als ook de ontwikkelingen in het buitenland worden in het thema ‘Introductie wonen en zorg’ behandeld.

Zorg en wonen: wat speelt er?

Wat is een woonzorgzone?

Een woonzorgzone is een (deel van een) wijk of dorp waarin optimale condities zijn geschapen voor wonen met zorg en welzijn, tot en met niet-planbare 24 uurs zorg. Kenmerken zijn:

  • Integrale zorg-en dienstverlening, georganiseerd in multifunctionele wijkcentra
  • Levensloopbestendige woningen en woonomgeving met goed voorzieningenniveau
  • Gewoon woongebied waarin de zorg beslist niet domineert

Hoeveel woonzorgzones zijn er?

Het concept woonzorgzone duikt voor het eerst op in de plannen voor het nieuwe stadsdeel IJburg in Amsterdam, aan het begin van 1999. Een jaar later zijn er een stuk of zes woonzorgzones in voorbereiding bekend. Daarna volgt een snelle verbreiding over het land.

In het landelijk bestand woonzorgzones staan  inmiddels meer dan 40 woonzorgzones. Ruim 10 daarvan zijn in uitvoering, de overige in voorbereiding.

Een inspiratiebron voor de woonzorgzone ligt in Scandinavië. Met name de Deense manier waarop wonen, welzijn en zorg georganiseerd zijn – op wijkniveau en met veel meer nadruk op het deel blijven nemen aan het gewone dagelijkse leven – spreekt aan.

Deze site kwam tot stand door hulp van onze volgende adverteerders:

  1. Invoorzorg.nl Wat is een woonzorgzone?
  2. Webton: dé Google specialist: Wat is het geheim van linkbuilding?
  3. Zorg en ICT!